Linken en Documentatie van uitgeverij Toledoth

bronvermelding van geciteerde uitspraken elders op de website en verwijzing naar verdere literatuur over thema's en personen.

linken vanaf pagina: over Toledoth

*"Toledoth (...), de continuïteit, de trouw der schepping", drs. H. van Praag: Tholedoth, in: Phoenix Bijbelpockets, deel 20, 2e reeks, Nieuwe Testament; Zoals er gezegd is over de kring der leerlingen, pp 123-130; Hilversum / Antwerpen, 1966, W. de Haan / Standaard Boekhandel

*"... het joodse ferment in de westerse beschaving", drs. H. van Praag: Informatie en energie. Bouwstenen van een nieuw wereldbeeld, pp. 150-165, Bussum, 1970, W. de Haan
Genoemd thema werkte deze auteur ook uit in vele andere publicaties, waaronder hier genoemd zij:
De boodschap van Israël in cultuur - maatschappij - geschiedenis (Baarn, 1952, Wereldvenster);
Het verschijnsel Israël (Amsterdam, 1966, Moussault);
Blauwdruk voor een nieuwe wereld - wereldbeschouwing en wereldreligie in de wereld van morgen (Den Haag, 1976, Boekencentrum);
Mystieke wijsheid en universele kennis: Jezus - Socrates - Galileï, (Deventer, 1986, Ankh-Hermes)

*"... de onder kritiek stellende èn (daarna) reddende functie..."
in: H. van Praag: De boodschap van Israël - in cultuur - maatschappij - geschiedenis, Baarn, 1952, Wereldvenster, pp. 165 & 169
Klik voor meer informatie over persoon en auteur Henri van Praag op de betreffende Wikipedia-pagina. Op 28 juni 2009 hield de B. Folkertsmastichting voor talmudica een studiedag over Henri van Praag. Kijk op hun site voor informatie over een eventuele neerslag van de lezingen op die dag.

*"...uw volk is mijn volk, uw God is mijn God...", bijbelboek Ruth, hoofdstuk 1, vers 16 (vertaling Nederlands Bijbel Genootschap)

linken vanaf pagina: Alexis de Tocqueville - Herinneringen aan de omwenteling van 1848
*"...scherpzinnige en vaak ook vileine memoires"
zie: Arnold Heumakers: Het stormjaar 1848 - Uit verveling de barricade op. in: NRC-Handelsblad, 27-2-1998, katern Boeken, p.1
*"... over de Franse revolutie":
Alexis de Tocqueville: L' ancien régime et la révolution, Parijs, 1856
*"... over de Amerikaanse politiek en maatschappij":
Alexis de Tocqueville: De la démocratie en Amérique, Parijs, 1835 en 1840, 1e druk bij Charles Gosselin;
Een volledige engelse vertaling in twee delen paperback bij Vintage Books, een herdruk van de oorspronkelijke uitgave te New York, 1945, bij Alfred A. Knopf
*"... meer over Alexis de Tocqueville":
klik op de bijbehorende Engels-, Frans- of Nederlandstalige Wikipedia-pagina.

linken vanaf pagina: Max Scheler - De positie van de mens in de kosmos
*"... maar Scheler legt meer nadruk op de emotionele beleving in de wezensschouw":
zie: R. Bakker: De geschiedenis van het fenomenologisch denken, Utrecht / Antwerpen, 1977, Spectrum, 5e druk, pp. 134-135
*"... Het handelt o.a. over...":
ibidem: p. 142

linken vanaf pagina: Allard Pierson - Geestelijke voorouders 1 - Israël
*"... lovende woorden":"Hij was een eigenaardig man met veel gevoel, die trachtte het standpunt van zijn felste bestrijders te begrijpen en te verdragen, een aristokraat naar den geest in de goede beteekenis des woords"
zie: Ferdinand Domela Nieuwenhuis: Van Christen tot anarchist, p.203 en: "Allard Pierson was een fijn beschaafd man, innemend en aangenaam causeur, maar bovenal was hij een man met een hart, dat warm klopte voor waarheid en recht"...ibidem, p. 204
linken vanaf pagina: Elie Benamozegh - Israël en de mensheid

*"... terwijl hij altijd (...) behouden heeft".
zie: Aimé Pallière: Préface, in: Elie Benamozegh: Israël et l'humanité, Parijs, 1961, Albin Michel (geheel herziene uitgave) pp. 7-10

klik voor top pagina