Over uitgeverij Toledoth, tevens antiquariaat

Uitgeverij Toledoth stelt zich ten doel:
uitgave van nooit eerder uitgebrachte titels - zoals nooit eerder vertaalde - uit heden of verleden, en: héruitgave van veronachtzaamde of vergeten titels uit het verre of recentere verleden,
zo mogelijk vergezeld van een luisterboekvariant,
hoofdzakelijk op de volgende terreinen:

Intellectuele geschiedenis, politieke filosofie en sociale ethiek

Wijsgerige en culturele antropologie en godsdienstfilosofie 

Literaire getuigenissen van en essays over spiritualiteit en mystiek

Centraal staat: westerse beschavingsgeschiedenis in de breedste zin en de filosofische en theologische verwerking daarvan, met terugkerende aandacht voor de bezinning, vanuit kerk en wereld, humanistische cultuur, seculiere historiografie en christelijke theologie, op wat de cultuurpedagoog Henri van Praag ooit noemde: het Joodse ferment in de westerse beschaving* Dezelfde auteur wees ook - met betrekking tot culturen en wereldbeschouwingen - op de onder kritiek stellende èn (daarna) reddende functie van de Joodse (en in haar voetspoor ook de kerkelijk-christelijke) traditie. Daarvoor was en is het criterium van het zogeheten 'noachisme' beschikbaar, gebaseerd op de noachitische geboden, waarop in diverse titels van uitgeverij Toledoth zal worden ingegaan.
Vandaar dat er titels verwacht kunnen worden van werken geschreven uit gezichtspunten die traditioneel als niet bij elkaar horend gelden. Vanuit de waardering van de uitgeverij zullen zij echter langzamerhand een mozaïek moeten gaan vormen van complementariteiten in plaats van tegengestelden.
Zoals: liberaal-democratisch èn communitaristisch; sociaal-conservatief èn libertair-individualistisch; dopers-puriteins èn post-modern katholiserend; bijbels-theologisch èn gnostisch-syncretistisch; mystisch-spiritueel èn kritisch-rationalistisch; ernstig èn lichtvoetig.

Tevens is er een antiquariaat waarin een rijke keur aan titels wordt geboden, weliswaar op dezelfde terreinen en over dezelfde thema's, maar tegelijk op nog meer dan deze (inventaris in opbouw).

over de naam van de uitgeverij: "Toledoth":

Toledoth is een hebreeuws woord met veel betekenissen.
Onderstaand citaat met een interpretatie van het begrip geeft iets weer van de intentie van de uitgeverij:


"Toledoth (...): de continuïteit, de trouw der schepping"over het logo van uitgeverij Toledoth:
klik voor top pagina
Dit beeldt de figuur uit van de Moabitische Ruth, uit het gelijknamige bijbelboek, hier 'aren lezend achter de maaiers'.
Ruth was de schoondochter van een Judese vrouw, Naömi, die ooit met haar man en twee zoons vanwege een hongersnood naar het land Moab vluchtte.
Aldaar overleden na enige tijd haar man en beide zoons, welke intussen Moabitische vrouwen hadden gehuwd, één daarvan Ruth.
Toen de hongersnood voorbij was, wilde de oude weduwe terugkeren naar haar vertrouwde woonplaats, naar Bethlehem, in Juda, om haar schoondochters niet ten last te zijn.
Maar Ruth ging met haar mee en bleef bij haar, onder het motto:
"uw volk is mijn volk, uw God is mijn God".
Zij maakte deze solidariteitsbetuiging aan haar schoonmoeder waar met het voorzien in hun minimum levensonderhoud, door 'aren te lezen achter de maaiers', wat haar gegund werd door de landeigenaar, Boaz, een rijke verwant van Naömi, die zijn arbeiders zelfs opdracht gaf iets méér dan gebruikelijk voor de armen, voor hen beiden op het land achter te laten.
Later huwde Ruth deze Boaz en zij werden - volgens het geslachtsregister (in het Hebreeuws ook: 'toledoth') aan het begin van het Mattheüs-evangelie - de voorouders van Joseeph, de man van Mirjam, uit Bethlehem of Nazareth, en daarmee van ene Jesjoe - welke Aramese, verkorte, vorm van de Hebreeuwse naam Jehosjua, via de vergrieksing ´Jèsoes´, en de latinisering daarvan, ´Jesus´, als ´Jezus´ bekend werd in het Nederlands.
klik voor top pagina