Max Scheler - De positie van de mens in de kosmos

oorspronkelijke titel: Die Stellung des Menschen im Kosmos (1928) - wordt in de loop van 2024 voor het eerst in Nederlandse vertaling uitgegeven bij uitgeverij Toledoth
Max Scheler

Max Scheler (1874-1928), geboren in München als zoon van een Joodse moeder en een katholieke vader, besloot hij vóór zijn twintigste tot het rooms-katholicisme over te gaan. Hij studeert filosofie bij de latere nobelprijswinnaar Rudolf Eucken. De fenomenologie van Husserl beïnvloedt hem diep, maar Scheler legt meer nadruk op de emotionele beleving in de wezensschouw*. Bovengenoend werk is de neerslag van een in 1927 gehouden lezing, enkele weken voor zijn dood. Hij laat daarin voor het laatst een wending in zijn denken zien. Het handelt o.a. over: "de mens als niet te objectiveren existentie, als persoon, de samenhang van mens en wereld, de eenheid van lichaam en ziel, de vrijheid van de persoon"*.