Gilbert Keith Chesterton - Kerk en bekering

oorspronkelijke titel: The catholic church and conversion (1927) - wordt in 2024 opnieuw uitgegeven bij uitgeverij Toledoth
G k Chesterton
portret auteur

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), was een Engels schrijver: journalist, romancier, polemist en essayist. Hij schreef over vele actuele, politieke, filosofische en religieuze vraagstukken. Aanvankelijk komend uit een non-conformistisch agnostisch, vrijdenkersmilieu, werd hij gewonnen voor wat hij noemde de 'redelijkheid' van het christelijk geloof, eerst nog in de Anglikaanse versie, maar een tijdje later in wat hij ervoer als de - Rooms-Katholieke - moedervariant van de westerse kerk. Daarbij was het opmerkelijk dat hij zich nooit gedwongen voelde van eerdere liberale overtuigingen afstand te nemen; hij vond er alleen een nog betere fundering voor.
In de loop van volgend jaar zal nog een enkel werk van Chesterton bij uitgeverij Toledoth uit worden gebracht.