Actuele informatie over uitgeverij Toledoth, tevens antiquariaat

Momenteel zijn er diverse titels in voorbereiding. Verwacht wordt dat aan het eind van 2023 er minstens 4 nieuw (of opnieuw) uitgegeven titels staan aangeboden.
De informatie daarover zal op deze actueel-pagina  verschijnen alsook via de titels- en auteurs-pagina én binnen de rubriekscategorie waar ze onder vallen (soms meerdere tegelijk).
Men kan bestellen via telefoon of email. Zie daarvoor de bestelpagina
De inventaris van het antiquariaat staat voorlopig online op de zgn. 'social library'website Librarything met als profielnaam eveneens Toledoth klik: http://www.librarything.nl/profile/Toledoth . Hiervoor geldt dezelfde bestelwijze. Een toegankelijker catalogus ten behoeve van de adspirant kopers verschijnt binnenkort op een aparte website.
Maar men kan bestellingen ook - na afspraak via telefoon of email - komen afhalen. Telefoon en email: zie de titelbalk

free counters